Over 'Volg Mij'

Een Missionaire Parochie is een gemeenschap van Missionaire Leerlingen van Jezus. Jezus geeft zijn leerlingen immers de opdracht om leerlingen te maken. Zo hebben steeds nieuwe generaties in de kerk leerlingen gemaakt. Hoe doe je dat eigenlijk en hoe word je dat eigenlijk?

 

Het is te leren, het woord zegt het al, we kunnen de leerlingen van Jezus worden. Bij Volg Mij gaan we dit leren en oefenen aan de hand van een aantal kernthema's uit ons geloof die worden uitgelegd door mensen die al jarenlang proberen leerlingen van Jezus te zijn.

 

Dat is niet alleen een kwestie van kennis tot je nemen, maar van horen, verwerken en doen. Voor iedereen die daar zin in heeft en die echt een verschil wil maken in de kerk van Nederland, voor iedereen die een missionaire leerling van Jezus wil worden is 'Volg Mij' een geweldige kans.

 

Bekijk het geloofsgesprek met Harm Ruiter:

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/13-08-2023/KN_1732097


Investeer 6 maanden van je leven, alleen of met je hele gezin, pastoraatsgroep, Alpha Team of Caritas Instelling en wordt een missionaire leerling van Jezus. Samen zijn we een geweldige kans voor de kerk!
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de Paulusabdij.

Adres: Hoogstraat 80, 4901PK, Oosterhout.

Onderwerpen:

Bijeenkomst

Thema

Spreker

1 (13 jan)

Kom achter Mij / Discipelschap

Team

2 (3 febr)

Onze Vader


3 (2 mrt)

Het Kruis


4 (13+14 april)

De Helper

Team

5 (25 mei)

Vrij zijn, wie ben ik, wie ben jij?


6 (8 juni)

De aarde en de mensen, zoals God ze ziet


7 (29 juni)

Kerk naar buiten…


8/9 (29 aug

-1 sept)

Roeping, talent en eropuit gezonden