Over 'Volg Mij'

Een Missionaire Parochie is een gemeenschap van Missionaire Leerlingen van Jezus. Jezus geeft zijn leerlingen immers de opdracht om leerlingen te maken. Zo hebben steeds nieuwe generaties in de kerk leerlingen gemaakt. Hoe doe je dat eigenlijk en hoe word je dat eigenlijk?

 

Het is te leren, het woord zegt het al, we kunnen de leerlingen van Jezus worden. Bij Volg Mij gaan we dit leren en oefenen aan de hand van een aantal kernthema's uit ons geloof die worden uitgelegd door mensen die al jarenlang proberen leerlingen van Jezus te zijn.

 

Dat is niet alleen een kwestie van kennis tot je nemen, maar van horen, verwerken en doen. Voor iedereen die daar zin in heeft en die echt een verschil wil maken in de kerk van Nederland, voor iedereen die een missionaire leerling van Jezus wil worden is 'Volg Mij' een geweldige kans.

 

Investeer een jaar van je leven, alleen of met je hele gezin, pastoraatsgroep, Alpha Team of Caritas Instelling en wordt een missionaire leerling van Jezus. Samen zijn we een geweldige kans voor de kerk!

Onderwerpen:

Weekend

Thema

Spreker

Wk 1 (13-14 jan)

Kom achter Mij / Discipelschap


Wk 2 (3-4 febr)

Onze Vader

Team

Wk 3 (9-10 mrt)

Het Kruis


Wk 4 (13-14 april)

De Helper

Team

Wk 5 (18-19 mei)

Vrij zijn, wie ben ik, wie ben jij?


Wk 6 (8-9 juni)

De aarde en de mensen, zoals God ze ziet


Wk 7 (6-7 juli)

Kerk naar buiten…


Wk 8/9 (29 aug

-1 sept)

Roeping, talent en eropuit gezonden


Deze lijst is voorlopig en kan nog veranderen.